blog stats
Home | Visie | Projecten | Actueel | Contact

Wie en wat is Gefaciliteerd?

Gefaciliteerd is het professionele gezicht van Karin Geels (1976). Na diverse facilitaire functies in loondienst, zowel coördinerend als adviserend, is zij in 2005 als zelfstandige begonnen. Flexibiliteit en onafhankelijkheid zijn hierbij de drijfveren geweest.

Met Gefaciliteerd wil ze organisaties de mogelijkheid bieden tijdelijk extra menskracht in te huren bij facilitaire projecten. Gefaciliteerd werkt voornamelijk aan projecten op het gebied van huisvesting en (facilitaire) servicedesks, maar de kennis en ervaring ten aanzien van de administratieve ondersteuning van projecten kan ook binnen andersoortige projecten tot zijn recht komen.

Gefaciliteerd kenmerkt zich door een no-nonse aanpak, practisch en doeltreffend, aangepast op de wensen van de klant. Indien er specialistische vragen beantwoord moeten worden kan Gefaciliteerd terugvallen op een groot netwerk met specialisten op diverse (facilitaire) deelgebieden. Sinds juni 2009 is Gefaciliteerd PRINCE2-gecertificeerd.

Onder projecten vindt u voorbeelden van projecten die in het verleden uitgevoerd zijn

 

Projectondersteuning
Gefaciliteerd kan binnen grote facilitaire projecten fungeren als office management: het ondersteunen van de projectleider, correspondentie, budgetbewaking, facturering, maken van fasedocumenten, notuleren etc. Doordat Karin Geels getraind is als professional organizer, is er tijdens het project inzicht en overzicht en is aan het eind van het project een overzichtelijke afronding en overdracht geborgd.

Projectcoördinatie
Voor kleinere organisaties zijn facilitaire projecten niet aan de orde van de dag. Als er zich een facilitair project aandient, is het ideaal als de eigen medewerkers ook dit project op kunnen pakken, maar tijd is vaak een knelpunt: het project betekent vaak veel meer ‘workload' voor de medewerkers. Gefaciliteerd kan het project coördineren waarbij ook de dagelijkse gang van zaken niet uit het oog verloren wordt en uw medewerkers alle kans krijgen zich verder te ontplooien. Ook niet-projectwerkzaamheden worden door Gefacilteerd opgepakt waardoor de ‘workload' acceptabel blijft.

Advisering & Interim
Ook het adviseren over facilitaire (project-)zaken behoort tot het dienstenpakket van Gefaciliteerd, evenals optreden als facilitair manage ra.i.

Gefaciliteerd | Zonnedauw 63 | 4007 VC Tiel | t: 0344 627462 | e: info@gefaciliteerd.nl