Stel. Je hebt een taak waar je maar niet aan toe komt, die eigenlijk wel zou moeten gebeuren. Dit kan een eenmalige taak, of een taak voor onbepaalde tijd zijn. Jij en jouw eventuele collega’s hebben geen tijd, kennis of competentie om deze op te pakken. Wat doe je dan?

Dan neem je contact op met Gefaciliteerd!

Ik neem graag al jouw facilitaire of ondersteunende vraagstukken, groot of klein, uit handen, zodat jij kan focussen op andere belangrijke zaken. Samen kijken we naar wat er precies gedaan moet worden, voor wanneer, hoe vaak en voor hoelang.

Ik kan je helpen met de ondersteuning bij de organisatie van een workshop, met coördinatie bij de aanbesteding van een schoonmaakbedrijf of met het managen van jouw gehele facilitaire organisatie voor onbepaalde tijd.

Bij alle soorten diensten is flexibiliteit de kern. Het aantal uren per dag of dagen per week waarmee ik je kan ondersteunen, is geheel afhankelijk van jouw voorkeur of noodzaak.

Wellicht maakt een voorbeeld het wat duidelijker.

Stap 1. Je hebt een vraagstuk of loopt tegen een probleem aan
Je organisatie groeit snel en je hebt geen tijd meer om ondersteunende taken (zoals inkoop of marketing en communicatieactiviteiten) allemaal zelf te doen. Anderzijds heb je nog niet de behoefte of de financiële middelen om hiervoor iemand vast in dienst te nemen. Als tussenweg kom je uit bij Gefaciliteerd.

Stap 2. Kennismaking en identificatie vraagstuk of probleem
In een vrijblijvend introductiegesprek stel je zelf voor welke taken, en hoeveel uur per week, je wilt uitbesteden. Vervolgens pak ik dit op een passende en effectieve wijze op. Tijdens een tweede gesprek kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Stap 3. Uitvoering en evaluatie
Wanneer duidelijk is welke taken je voor hoelang wilt uitbesteden, ga ik aan de slag. Uiteraard evalueren we hier regelmatig over. Zijn we tevreden? Dan gaan we vrolijk verder. Zijn er aandachtspunten of gewenste aanpassingen? Dan gaan we daar samen naar kijken.