Soort opdrachten

Office management tijdens reorganisatie

| Office Management | Voor een klein adviesbureau gericht op kwaliteit in de eerstelijnszorg heeft Gefaciliteerd een jaar lang het office management verzorgd. In eerste instantie richtte de taken zich op ordenen en organiseren: het bureau bestond pas kort, maar had wel een stichting over genomen en was verhuisd. Zowel de projectadministratie als de computerbestanden werden op orde gebracht en daarna werden de lopende zaken behartigd tot het adviesbureau na een jaar in rustiger vaarwater verkeerde en wist welke koers ze gingen varen. Toen was de tijd rijp voor een vaste office manager met een duidelijk takenpakket en een vast contract en werden de taken overgedrag

| Coördinator a.i. facilitairae servicedesk | Bij een grote bancaire instelling in Utrecht. Taak was om zorg te dragen voor de dagelijkse gang van zaken op de facilitaire helpdesk. Belangrijk aandachtspunt hierbij was het structureren en vastleggen van de werkprocessen en procedures op de servicedesk.

| Inventarisatie meubilair | Een gemeente in het oosten van Nederland wilde weten hoeveel de inventaris in de diverse gemeenschapsaccommodaties waard was, in welke staat deze verkeerde en welk bedrag er jaarlijks gereserveerd moest worden voor vervanging.

| Advies opzetten facilitaire organisatie | In verband met hun verhuizing vroeg een woningcorporatie in Rotterdam ondersteuning bij het opzetten van de facilitaire organisatie in het nieuwe, grotere kantoor.

| Opstellen programma’s van eisen en fasedocumenten | Regelmatig verzorgt Gefaciliteerd documenten voor dit huisvestingsadviesbureau. Dit gebeurt op basis van aantekeningen, diverse documenten uit de organisatie, e-mails, aantekeningen en gesprekken met betrokkenen. Het spreekt voor Gefaciliteerdvoor zich dat het eindproduct (document, Powerpoint-presentatie) wordt afgeleverd naar de wens van de klant, in dit geval volledig in de huisstijl.

| Ondersteuning projecten | Bij zowel een gemeente als een logistiek dienstverlener ondersteunde Gefaciliteerdde projectorganisatie. Bij de gemeente was dit met name gericht op de administratieve projectondersteuning, bij de dienstverlener werden er met name uitvoerende taken binnen het project ter hand genomen.

 

Een lijst met zakelijke opdrachtgevers is terug te vinden op LinkedIn

Via Facebook krijgt u een inkijkje in de actuele belevenissen van Gefaciliteerd


Archief